Při archeologických výzkumech jsou nálezy lidských ostatků relativně běžnou záležitostí. Archeolog rozlišuje, zda jde o pietní či nepietní uložení, poradí si s nálezy obklopujícími tělo. Samotné ostatky však posoudí antropolog, který dokáže lépe či hůře určit pohlaví, stáří, prodělané nemoci a zranění, výjimečně dokáže určit příčinu smrti nebo jiné pozoruhodné detaily. I on však může podrobit ostatky novým výzkumným postupům a odhalit tak do nedávna nepředstavitelná fakta ze života dotyčného člověka. O těchto překvapivých zjištěních plynoucích z antropologického pohledu na archeology zajištěné nálezy lidských těl bude tato přednáška.

Přednáší: Zuzana Schierová
Místo konání: Velký kongresový sál, Nová budova Národního muzea
Vstupné: zdarma


Cyklus „Různými cestami vpřed za poznáním minulosti“

Svět dávných lidí je zastřen rouškou staletí či tisíciletí a tato časová propast nám zvídavým lidem dneška stojí v cestě za poznáním života našich předků. Archeologie se pokouší překlenout tuto propast studiem předmětů a objektů hmotné kultury, které přečkaly povětšinou ukryty v zemi nebo pod vodou, unikly všemožné zkáze a hlodání zubu času. Přesto jsou však možnosti archeologie omezeny, a proto tato disciplína hledá možnosti spolupráce s dalšími vědními obory, které mohou nabídnout odpovědi na otázky, které archeology i příznivce dávné historie trápí. Cyklus přednášek posluchače nejprve uvede do vybraných metod standardní archeologické práce, v dalších přednáškách však jednotliví řečníci přiblíží přístupy jiných disciplín s archeologií spolupracujících. Jako každá věda se i tyto překotně rozvíjejí a archeologický materiál je podrobován stále novým pokusům o přesnější a detailnější výpověď. Po drobných krůčcích a někdy i skocích se naše znalosti o dávných lidech posouvají vpřed.

Přednášky jsou pořádány Společností Národního muzea – Sekcí přátel starověkých civilizací a Oddělením pravěku a antického starověku Národního muzea.