Nový přednáškový cyklus, který pořádá Splečnost Národního muzea – Sekce přátel starověkých civilizací a Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea, se zaměřuje na pestrost vztahů mezi civilizací starého Egypta a antickým Středomořím. Jednotlivé přednášky posluchačům přiblíží některé fenomény nebo epochy, v nichž se oba kulturní okruhy sledovaly, setkávaly či střetávaly a kdy tyto vzájemné kontakty ovlivňovaly jejich postoje, dějiny i směřování.
 

Ve snaze lépe porozumět historii starověkého Egypta je vedle řady staroegyptských textů nedocenitelným nástrojem archeologické bádání. Přednáška se tedy zaměří především na ptolemaiovské archeologické lokality a nálezy z nich pocházející. Seznámí posluchače samozřejmě s podobou egyptské Alexandrie, ale zavede je také do oázy Fajjúm i na jiná dnes téměř neznámá místa helénistického období. Prostřednictvím zde nalezených předmětů nahlédneme do života obyvatel království, kterému od smrti Alexandra Velikého v roce 323 př. Kr. vládla dynastie založená vojevůdcem Ptolemaiem I. Sótérem až do jeho ovládnutí Římany v roce 30 př. Kr.


Přednáší: Květa Smoláriková
Místo konání:
Velký kongresový sál, Nová budova Národního muzea
Vstupné: zdarma