Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě, spojenou svojí podstatnou částí právě s tématem mladší doby železné, konkrétně laténské kultury, jejíž rozmanitost výstava návštěvníkům ukazuje.

Na výstavě Keltové nechybí ani jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea, a sice opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Příchozí se ale mohou těšit i na množství dalších unikátních předmětů. Ať už jde o bohatě malovanou keramikubronzové šperkyzbraně nebo keltské mince. Výstava je navíc doplněna o množství audiovizuálních prvků. Do běžného života Keltů pak návštěvníky vtáhnou například kopie keltských obydlí.
 
Civilizace vrcholného období pravěkého vývoje naší země byla podobně jako v ostatních evropských oblastech od Polska po Itálii, od britských ostrovů po Ukrajinu, vytvářena nositeli tzv. laténské kultury, pojmenované podle lokality La Tène ve Švýcarsku. Laténská kultura je archeologický termín pro civilizaci mladší doby železné, jejíž nositelé osídlili rozsáhlé prostory evropského kontinentu v 2. polovině 1. tisíciletí př. Kr. Tato kultura je spojena se jménem historicky známých Keltů. Jejich civilizace se rozvíjela v období od 5. století do 1. století př. Kr. na takové úrovni, že vytvořila základy evropské kultury historického období. Výstava Keltové nabízí svým návštěvníkům pohled na roli Čech v tomto vývoji, a to nejen na kulturu vládnoucí elity, její honosné pohřby a sídla, ale i na venkovské osady, využívání krajiny a nerostných zdrojů a s tím související výrobní aktivity a obchodu.
 

Otevírací doba

Pondělí 10:00  -  18:00
Úterý 10:00  -  18:00
Středa 10:00  -  18:00
Čtvrtek 10:00  -  18:00
Pátek 10:00  -  18:00
Sobota 10:00  -  18:00
Neděle 10:00  -  18:00

Vstupné

Vstupné lze zakoupit na pokladně nebo online.

výstava

Plné 100 Kč
Snížené Snížené vstupné – platí pro:
- seniory 65+
- držitele průkazů ISIC, ITIC
- děti 6–15 let
- studenty SŠ a VŠ po předložení studijního průkazu
70 Kč
Rodinné Rodinné vstupné
- vstupenka platí pro max. 5 osob

např.: dvě dospělé osoby + 1–3 děti (6–18 let)
nebo: jeden dospělý + max 4 děti (6–18 let)
170 Kč
Školní Školní výpravy
- organizované skupiny žáků a studentů s pedagogickým doprovodem
- organizované dětské skupiny s pedagogickým doprovodem
- až tři členové pedagogického doprovodu mají vstup zdarma

40 Kč / osoba

10% sleva ze základního vstupného pro organizovanou skupinu nad 30 osob (mimo školní výpravy) s hromadnou platbou.

Zdarma: Děti do 6 let, dětské domovy, SOS dětské vesničky, držitelé průkazek: ZTP, ZTP/P a jejich doprovod, ICOM, NPÚ, Slovenské národné múzeum, Společnost NM, Benefit karta GSA – MDČR, Prague Card.

Fotografování a filmování pro nekomerční účely a bez použití blesku a stativu v ceně vstupenky.

Vstupenku je nutné uschovat po dobu celé návštěvy.

Platnost on-line vstupenky je 30 dní ode dne nákupu.

FOTOGRAFIE

Bohatě malovaná keramická nádoba pocházející z „knížecího“ hrobu ze Straškova-Račiněvsi

Bohatě malovaná keramická nádoba pocházející z „knížecího“ hrobu ze Straškova-Račiněvsi

Bronzové turbany s geometrickou výzdobou, Střelské Hoštice (u Strakonic), Rovná (u Strakonic)

Bronzové turbany s geometrickou výzdobou, Střelské Hoštice (u Strakonic), Rovná (u Strakonic)

Zlatý prsten z Hořovicka

Zlatý prsten z Hořovicka

Bronzová opasková zápona ze Želkovic

Bronzová opasková zápona ze Želkovic

Tři typy železných hrotů kopí z Velkých Číčovic a Letek

Tři typy železných hrotů kopí z Velkých Číčovic a Letek

Bronzové nánožníky s plastickou výzdobou z Kšel, Prahy-Dolních Chaber, Plaňan a Bečova

Bronzové nánožníky s plastickou výzdobou z Kšel, Prahy-Dolních Chaber, Plaňan a Bečova

Bronzové opaskové řetězy s emailovými vložkami ze Stradonic u Loun a Telců

Bronzové opaskové řetězy s emailovými vložkami ze Stradonic u Loun a Telců

Opuková hlava ze Mšeckých Žehrovic

Opuková hlava ze Mšeckých Žehrovic

Keltské mince z depotu ve Starém Kolíně

Keltské mince z depotu ve Starém Kolíně