Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě, spojenou svojí podstatnou částí právě s tématem mladší doby železné, konkrétně laténské kultury, jejíž rozmanitost výstava návštěvníkům ukazuje.

Na výstavě Keltové nechybí ani jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea, a sice opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic. Příchozí se ale mohou těšit i na množství dalších unikátních předmětů. Ať už jde o bohatě malovanou keramikubronzové šperkyzbraně nebo keltské mince. Výstava je navíc doplněna o množství audiovizuálních prvků. Do běžného života Keltů pak návštěvníky vtáhnou například kopie keltských obydlí.
 
Civilizace vrcholného období pravěkého vývoje naší země byla podobně jako v ostatních evropských oblastech od Polska po Itálii, od britských ostrovů po Ukrajinu, vytvářena nositeli tzv. laténské kultury, pojmenované podle lokality La Tène ve Švýcarsku. Laténská kultura je archeologický termín pro civilizaci mladší doby železné, jejíž nositelé osídlili rozsáhlé prostory evropského kontinentu v 2. polovině 1. tisíciletí př. Kr. Tato kultura je spojena se jménem historicky známých Keltů. Jejich civilizace se rozvíjela v období od 5. století do 1. století př. Kr. na takové úrovni, že vytvořila základy evropské kultury historického období. Výstava Keltové nabízí svým návštěvníkům pohled na roli Čech v tomto vývoji, a to nejen na kulturu vládnoucí elity, její honosné pohřby a sídla, ale i na venkovské osady, využívání krajiny a nerostných zdrojů a s tím související výrobní aktivity a obchodu.
 

Předměty z výstavy Keltové

Bohatě malovaná keramická nádoba pocházející z „knížecího“ hrobu ze Straškova-Račiněvsi

Bohatě malovaná keramická nádoba pocházející z „knížecího“ hrobu ze Straškova-Račiněvsi

Bronzové turbany s geometrickou výzdobou, Střelské Hoštice (u Strakonic), Rovná (u Strakonic)

Bronzové turbany s geometrickou výzdobou, Střelské Hoštice (u Strakonic), Rovná (u Strakonic)

Zlatý prsten z Hořovicka

Zlatý prsten z Hořovicka

Bronzová opasková zápona ze Želkovic

Bronzová opasková zápona ze Želkovic

Tři typy železných hrotů kopí z Velkých Číčovic a Letek

Tři typy železných hrotů kopí z Velkých Číčovic a Letek

Bronzové nánožníky s plastickou výzdobou z Kšel, Prahy-Dolních Chaber, Plaňan a Bečova

Bronzové nánožníky s plastickou výzdobou z Kšel, Prahy-Dolních Chaber, Plaňan a Bečova

Bronzové opaskové řetězy s emailovými vložkami ze Stradonic u Loun a Telců

Bronzové opaskové řetězy s emailovými vložkami ze Stradonic u Loun a Telců

Opuková hlava ze Mšeckých Žehrovic

Opuková hlava ze Mšeckých Žehrovic

Keltské mince z depotu ve Starém Kolíně

Keltské mince z depotu ve Starém Kolíně