Nový přednáškový cyklus, který pořádá Splečnost Národního muzea – Sekce přátel starověkých civilizací a Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea, se zaměřuje na pestrost vztahů mezi civilizací starého Egypta a antickým Středomořím. Jednotlivé přednášky posluchačům přiblíží některé fenomény nebo epochy, v nichž se oba kulturní okruhy sledovaly, setkávaly či střetávaly a kdy tyto vzájemné kontakty ovlivňovaly jejich postoje, dějiny i směřování.
 

V dějinách starého Egypta je období mezi pádem Ramessovců a nástupem Ptolemaiovců nepříliš známé a opomíjené. Jeho rozsah přitom představuje neuvěřitelné tři čtvrti tisíciletí! Moc faraonů neegyptského původu už většinou nedosáhne legendárního věhlasu, centra moci se štěpí a navzájem spolu soupeří. Kontakty s  asijským a řeckým světem znamenají novou epizodu výměny podnětů a poznatků. Egypt začíná být chápán jako prastará pokladnice moudrosti a vědění. Vydáme se do Třetí přechodné a Pozdní doby, do časů lybijských, núbijských či perských faraonů, zjemnělých pestrobarevných výjevů na víkách sarkofágů, půvabných šperků a stříbrných faraonských masek, do doby rafinovaného a nostalgického oživování dávné slávy.


Přednáší: Luděk Václav Wellner
Místo konání:
Velký kongresový sál, Nová budova Národního muzea
Vstupné: zdarma