Tento archeologicky zaměřený příměstský tábor přenese účastníky o dva tisíce let zpátky v čase. Seznámíme se s architekturou, kulturou a každodenním životem ve starověkém Římě, ale také s tím, jak to vypadalo v dané době u nás, na území dnešní České republiky. Děti se mohou těšit na nové poznatky, hry, badatelské úkoly, ale i originály i repliky archeologických nálezů. Nahlédnou také do jinak nepřístupných prostor muzea a udělají si představu o tom, co obnáší práce archeologa. Nebudeme však pouze v budově muzea, vypravíme se i na nedalekou archeologickou lokalitu.


Věk: 10–14 let (kapacita je omezena – max. 16 dětí)  KAPACITA TÁBORA JE JIŽ NAPLNĚNA!
Cena: 2.900 Kč/dítě (pondělí–pátek)
Speciální cena: 2.500 Kč/dítě (pondělí–pátek) – pouze pro sourozence, kteří jsou přihlášeni ve stejném termínu
Termín a čas konání: 5. 8.–9. 8. 2024, 8:30–16:30 hod.
Sraz účastníků vždy před vstupem do Nové budovy Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1.
Pro děti je zajištěn teplý oběd a pitný režim.
Informace: Johana Stejskalová, johana.stejskalova@nm.cz, tel.: 739 743 338, 224 497 416

Do 5 pracovních dnů od vyplnění elektronické přihlášky (níže na stránce) Vám zašleme na e-mail závazné potvrzení rezervace místa na příměstském táboře a variabilní symbol k uhrazení ceny tábora na účet muzea. Přihláška nabývá své platnosti v momentě připsání platby na účet Národního muzea. Platbu je nutné uhradit do 7 dnů od obdržení variabilního symbolu, v opačném případě Vaše rezervace propadá.


STORNO podmínky:

  • Odhlásíte-li dítě 3–1 den před začátkem konáním programu, storno poplatek činí 100 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 4–7 dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 50 % z ceny.
  • Odhlásíte-li dítě 8 a více dní před začátkem konání programu, storno poplatek činí 30 % z ceny.

Nemůže-li se dítě tábora účastnit ze zdravotních důvodů nebo onemocní-li během tábora, storno poplatek činí 30 % z ceny. V tomto případě je nutné doložit potvrzení od lékaře.

V případě zajištění náhradníka z Vaší strany storno poplatek neúčtujeme.


Proč příměstský tábor s Národním muzeem?

  • Nabízíme smysluplný program pro děti s hlubším zájmem o archeologii a historii.
  • V programu nechybí hry, návštěva archeologické lokality, bádání a pohybové aktivity.
  • Děti trávící prázdniny v Praze se mohou vzdělávat, bavit a potkat nové kamarády při smysluplných činnostech všestranně rozvíjejících jejich schopnosti.
  • Děti se v rámci tábora podívají do míst běžným návštěvníkům nepřístupných či zpoplatněných.
  • Národní muzeum je uznávaná instituce s dlouhou tradicí, ale moderním přístupem k vzdělávání dětí.
  • Zaručujeme odborný dohled profesionálních muzejních pedagogů.

 

Fotoalbum