Nový přednáškový cyklus, který pořádá Splečnost Národního muzea – Sekce přátel starověkých civilizací a Oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea, se zaměřuje na pestrost vztahů mezi civilizací starého Egypta a antickým Středomořím. Jednotlivé přednášky posluchačům přiblíží některé fenomény nebo epochy, v nichž se oba kulturní okruhy sledovaly, setkávaly či střetávaly a kdy tyto vzájemné kontakty ovlivňovaly jejich postoje, dějiny i směřování.


Řecko-římský svět pohlížel na starověký Egypt už před dvěma tisíciletími jako na starobylou a úctyhodnou civilizaci. Když se krátce před přelomem letopočtu Egypta zmocnil Řím, vznikla tak římská provincie jedinečná mezi všemi svým postavením i důležitostí pro celé imperium. Její role však nespočívala jen v jejím bohatství. Na Egypt Římané pohlíželi jako na cosi velice exotického, možná dokonce „rajského“. Proto se záhy začalo leccos Egyptem zavánějícího dostávat do módy. Tato fascinace se dobře odráží v římské materiální kultuře a přednáška posluchače seznámí jak s řadou příkladů této praxe, tak i se zajímavými doklady římské přítomnosti v Egyptě.


Přednáší: Pavel Titz
Místo konání:
Velký kongresový sál, Nová budova Národního muzea
Vstupné: zdarma