Cyklus přednášek je koncipován jako spolupráce mezi Náprstkovým muzeem, Filozofickou fakultou UKAkademií výtvarných umění. Cílem je reagovat na aktuální debatu okolo tzv. dekolonizace týkající se oblasti humanitních oborů a muzejního prostředí. Post-koloniální debata, která se objevila již během 80. let minulého století, s sebou přináší řadu nových pohledů a metodologických konceptů a často vede k rozsáhlé interdisciplinaritě. V českém prostředí je tato problematika dosud marginálně probíraným předmětem. V současnosti se začínají diskutovat problémy spojené s eurocentrickým problém na dějiny a způsob prezentace dalších kultur v naší společnosti. Důležitým tématem se v neposlední řadě stává podíl českých zemí na kolonialismu a přístup české společnosti k této problematice. Cyklus bude probíhat jednou týdně ve formě tematicky zaměřených přednášek, které budou odpovídat profilu přednášejícího, což zajistí názorovou diverzitu a interdisciplinární pojetí. Přednášky se budou týkat postkoloniální problematiky uchopené skrze historii, hmotnou kulturu a umění, muzeologii a politologii.

Program:


Vstupné: zdarma