Etnografická sbírka vznikala od konce 18. století sběratelskou činností misionářů, později cestovatelů, vědců a dalších odborníků a dobrodruhů působících v zahraničí. Mezi nejvýznamnější přispěvatele do sbírky mimoevropské etnografie, jež je členěna geograficky podle kontinentů, patří cestovatelé Enrique Stanko Vráz, Alberto Vojtěch Frič, Josef Kořenský, Emil Holub, Richard Štorch, Bedřich Machulka a Joe Hloucha, misionáři Martin z Lány a Pavel Jáchym Šebesta, geograf Jiří Daneš, námořník Václav Stejskal, malíř Bohumír Lindauer, etnograf, spisovatel a tehdejší ředitel Náprstkova muzea Václav Šolc, antropolog Milan Stuchlík nebo sami zakladatelé muzea Vojta a Josefa Náprstkovi.

Sbírku tvoří předměty etnografického charakteru (objekty profánního i sakrálního charakteru nejrůznějších národů a etnických skupin), artefakty archeologické a historické (výtvory minulých kultur či daných historických období), ukázky lidové kultury a tradičních řemesel i umělecká díla, ať již se jedná o tvorbu místních umělců nebo Čechů spojených s určitým mimoevropským regionem.

Související sbírky

Mohlo by vás zajímat

Melicharová Tereza, Mgr. BcA.

Kurátorka sbírek Střední a Jižní Ameriky
E-mail: tereza.melicharova@nm.cz
Telefon: 224 497 510

Jungová Gabriela, Mgr.

Kurátorka fondů Severní Ameriky a polárních oblastí, Austrálie a Oceánie (na mateřské dovolené)
E-mail: gabriela.jungova@nm.cz
Telefon: 224 497 508