Etnografická podsbírka vypovídá o tradiční, převážně rustikální kultuře hmotné, duchovní a sociální, tj. o tradičním lidovém bydlení, zařízení domácnosti, hospodářství a řemeslech, o lidovém oděvu, umění, náboženství, rituálech, zvycích, obyčejích a folkloru v širokých historických i geografických srovnávacích souvislostech.

V posledních letech se kurátoři také zaměřují na stále důkladnější dokumentaci městského prostředí – především zvykoslovných a folklorních aktivit a každodennosti 20. a 21. století, včetně dokumentace etnograficky významných jevů unikátních a typických pro české země.

Lidový oděv a textil představují největší fond oddělení. Obsahuje přibližně 80 000 sbírkových předmětů. Zahrnuje krojové komplety, oděvní a interiérové součásti, speciální doklady lidových textilních – výšivek, krajek, tkanin, textilních tisků a koberců. Za výjimečné lze považovat zejména vyšívané textilie z Čech, které představují evropské unikáty. Cenné jsou i textilie určené k církevním a rodinným obřadům. K oděvům náleží i cenný soubor doplňků a lidových šperků.

Fond dokumentující bydlení a hospodářství představuje zejména soubor lidového nábytku vykazující 1 400 kusů.Za výjimečný lze považovat soubor malovaného nábytku – truhel, skříní, ale i kusy intarzované. Tradiční součástí sbírek je i soubor modelů obydlí, dokládající často již zaniklé typy domácí lidové architektury. Celek doplňuje oddíl lidových řemesel – nářadí, náčiní výrobků tradičních dílen. Samozřejmou součástí sbírek je i cenný soubor zemědělského nářadí.

S bydlením úzce souvisí další sbírkový fond – zařízení domácnosti. Zde je nejvýznamnější fond ledové keramiky, obnášející 20 000 kusů ze všech hlavních regionů a center výroby z českých zemí i některých oblastí Evropy. Speciální soubor tvoří lidové hračky. Mezi cenné soubory patří fond lidového umění. Řadí se sem kolekce lidových podmaleb na skle, dále soubor dřevořezeb, reliéfů a obrazů.

Národopisné sbírky přirozeně začleňují i rozsáhlý soubor z oblasti zvykosloví. Mezi nejčetnější patří soubor lidových betlémů o několikatisícových sestavách, které v celku představují jednu z největších sbírek svého druhu v Evropě. Druhý výrazný soubor představují lidové kraslice, sbírka o 4 000 kusech.

Z moderních etnografických témat je nejvýznamnější fond trampingu čítající přes 8000 kusů předmětů od období 1. republiky až do současnosti.

Mohlo by vás zajímat

Pohunek Jan, Mgr., Ph.D.

t.č. na rodičovské dovolené; kurátor sbírky hospodářství, bydlení a řemesel; sbírky trampingu
E-mail: jan.pohunek@nm.cz
Telefon: 721 577 302

Medřická Helena, Mgr.

Zástupkyně vedoucí oddělení, kurátorka sbírky vybavení domácnosti, lidové keramiky a trampingu
E-mail: helena.medricka@nm.cz
Telefon: 224 272 515

Záveská Daniela, Mgr.

Pověřena řízením oddělení, kurátorka sbírky zvykosloví
E-mail: daniela.zaveska@nm.cz
Telefon: 224 272 517
Telefon: 773 775 394