Ve fotoarchivu je uložena rozsáhlá sbírka čítající kolem 150 000 fotografií (z nichž je 80 000 zpracovaných), 9000 negativů, 6000 diapozitivů a 600 fotoalb. Nejstarší část fondu tvoří snímky nejproslulejších pražských fotografických ateliérů z přelomu 19. a 20. století, např. Rudolfa Brunnera-Dvořáka, Jana Nepomuka Langhanse ad.

Archiv obsahuje rovněž první momentky z meziválečného období, klasiku české sportovní fotografie (Emil Pardubský, Jaroslav Skála ad.) i některé současné autory. Součástí sbírky je i fotografická pozůstalost Josefa Rösslera -Ořovského, Rudolfa Richtera, Marie Provazníkové, Gustava Frištenského, Hany Maškové a jiných osobností českého sportu.

Z finančních důvodů je aktualizace sbírky v posledních letech problematická, dokumentace soudobého tělovýchovného a sportovního dění je založena většinou na darech jednotlivců a institucí.