Součástí knihovny je samostatně dochovaný knihovní soubor 1050 svazků Tyršovy knihovny, který zahrnuje i 41 tisků z bývalé knihovny Jindřicha Fügnera a 13 starých tisků. V knihovně zakladatelů Sokola jsou uložena díla z mnoha společenskovědních oborů, převážně z 19. století. Velmi cenný je rovněž dochovaný celek šachové knihovny Josefa Vladimíra Štefanydese, jenž obsahuje necelých 900 svazků, včetně několika starých šachových tisků z 18. století a několika desítek titulů šachových periodik z celého světa.

Knihovní fond je uživatelům zpřístupněn pouze prezenčně, základní služby jsou poskytovány bezplatně, poplatky za reprografické služby jsou účtovány podle ceníku Národního muzea. Knihovna nemá svou vlastní badatelnu, uživatelé objednané svazky chodí studovat do badatelny Knihovny Národního muzea.

Vzhledem k uložení většiny fondu knihovny Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu v mimopražském depozitáři, si zájemci s předstihem nejprve musí požadovanou literaturu objednat buď mailem, nebo telefonicky (jitka_schutova@nm.cz; 224497187, 724412263). Studovat lze maximálně 5 (slovy pět) svazků v jednom dni.

Katalog knihovny ODTVS

Databáze: