Archiv tělesné výchovy a sportu – badatelna

ATVS shromažďuje písemné prameny se sportovní tématikou. Archiv tvoří registratury tělovýchovných organizací, obsahově různorodé archivní sbírky a osobní fondy sportovců a sportovních funkcionářů.

Seznam archivních fondů a sbírek Archivu tělesné výchovy a sportu: aplikace.mvcr.cz/archivni-fondy-cr/default.aspx

Množství zajímavých materiálů se dá pomocí hesel také dohledat na našich e-sbírkách: http://www.esbirky.cz

Fondy

Archiv tělesné výchovy a sportu Historického muzea Národního muzea (bývalé Tyršovo muzeum tělesné výchovy a sportu) pracuje jako národní středisko pro dokumentaci tělesné výchovy a sportu v České republice. Je jediným archivem zaměřeným na tělesnou výchovu a sport v České republice.

Upozornění pro badatele

Žádáme badatele, aby nám nezapomínali zasílat citace svých prací vycházejících z fondů a sbírek Archivu tělesné výchovy a sportu. Děkujeme.

____________________________________________________________________________________

Fotoarchiv ODTVS – badatelna

Fotoarchiv shromažďuje 80 000 zpracovaných fotografii, 9000 negativů, 6000 diapozitivů a 600 fotoalb. Jedná se o materiály z pozůstalostí jednotlivých osobností, darů a postupné sbírkové činnosti z nejrůznějších sportovních událostí, konajících se na území republiky i v zahraničí.  

K těmto materiálům existuje lístková kartotéka, která je badatelům k dispozici v badatelně Fotoarchivu. 

Badatelna nemá pevnou otevírací dobu, ale funguje na základě předchozí domluvy s kurátorkou archivu.

____________________________________________________________________________________

Knihovna ODTVS

Knihovní fond je uživatelům zpřístupněn pouze prezenčně, základní služby jsou poskytovány bezplatně, poplatky za reprografické služby jsou účtovány podle ceníku Národního muzea. Knihovna nemá svou vlastní badatelnu, uživatelé objednané svazky chodí studovat do badatelny Knihovny Národního muzea.

Vzhledem k uložení většiny fondu knihovny Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu v mimopražském depozitáři si zájemci s předstihem nejprve musí požadovanou literaturu objednat buď e-mailem, nebo telefonicky (jitka.schutova@nm.cz; 224497187, 724412263).  Studovat lze maximálně 5 (slovy pět) svazků v jednom dni.

Databáze:


Oddělení tělesné výchovy a sportu sídlí v Nové budově Národního muzea (Vinohradská 1, Praha 1).

Badatelny tělesné výchovy a sportu jsou pro badatele přístupny dle předchozí domluvy.

Ke stažení

Schůtová Jitka, Mgr., Ph.D.

Zástupkyně vedoucího oddělení, kurátorka knihovny
E-mail: jitka.schutova@nm.cz
Telefon: 224 497 187

Mezerová Jana, Mgr., Ph.D.

Kurátorka Fotoarchivu ODTVS
E-mail: jana.mezerova@nm.cz
Telefon: 224 497 154

Swierczeková Lucie, Mgr., Ph.D.

Kurátorka Archivu tělesné výchovy a sportu
E-mail: archiv.odtvs@nm.cz
Telefon: 224 497 186

Související badatelny

Související sbírky

Fotoarchiv ODTVS

Fotoarchiv uchovává tematické fotografie od 19. století až do současnosti. Nejzajímavější sbírkové…