Během 19. a 20. století se v Evropě uskutečnila řada emigrantských vln. Mnohé z nich směřovaly výhradně do Spojených států, kde emigranti hledali lepší životní podmínky. Motivace pro odchod z jejich vlasti byla různá. Mnohé z nich k tomu přivedly sociální a hospodářské podmínky, některé pro změnu důvody politické. Zmíněné vlny se také dotkly českých zemí. Mnoho Čechů, Slováků a sudetských Němců se pokoušelo své štěstí hledat za oceánem. Stejně jako ostatní národy utvořili naši krajané v novém světě vlastní komunitu, která si uchovala spojení s původní vlastí. Konference se zaměří na problematiku českého vystěhovalectví do Spojených států a dalších krajin. Vedle tohoto tématu bude dán prostor také kontextu migračních vln a případům z jiných zemí.

Cílem konference bude komplexně nahlížet na problematiku migrace Evropanů z vlastního kontinentu s důrazem na české vystěhovalectví do Spojených států. Dalším cílem je postihnout toto téma z pohledu kulturní roviny, sociální problematiky a v neposlední řadě optikou osobností krajanských komunit.

Konference bude zaměřena interdisciplinárně a jsou vítány příspěvky z oblasti politologie, kultury, umění, historiografie i dalších společenských věd. Okruh příspěvků je rámován následujícími tématy:

 • I. Pramenná základna
 • II. Migrace z Evropy a po Evropě
  1. a. Migrační vlny z Evropy do Spojených států v 19. a 20. století
  2. b. Migrace do jiných zemí mimo evropský kontinent
  3. c. Migrace po Evropě
  4. d. Migrace a mobilita obyvatel v mnohonárodnostních státech
 • III. Česká emigrace a krajané v USA
  1. a. Osobnosti
  2. b. Identita
  3. c. Spolky a krajanský život
  4. d. Spojení s vlastí
  5. e. Adaptace v Novém světě
  6. f. Služba nové vlasti
 • IV. Česká emigrace a krajané v jiných zemích
  1. a. Osobnosti
  2. b. Identita
  3. c. Spolky a krajanský život
  4. d. Spojení s vlastí
  5. e. Adaptace v Novém světě
  6. f. Služba nové vlasti

Termín: 22. – 23. 5. 2023
Místo konání: přednáškový sál (3. patro) Náprstkova muzea, Betlémské náměstí 1, Praha 1
Konferenční poplatek: zdarma pro účastníky s příspěvkem, 500 Kč plné vstupné, 300 Kč snížené vstupné (pro studenty po předložení potvrzení o studiu)
Přihlášky s příspěvkem: zájemce o konferenční příspěvek prosíme o zaslání návrhu ve formě anotace (150–200 slov) na ondrej.crhak@nm.cz do 15. 3. 2023
Jednací jazyky/jazyk příspěvků:
preferovaná čeština
Délka příspěvků: 30 min
Přihlášky bez příspěvku: pomocí formuláře níže

 

Přihláška bez příspěvku na konferenci Co srdce pojí, moře nerozdvojí

Jméno a příjmení
E-mail
Instituce
Telefonní číslo
Mám zájem o účast na konferenci

Ke stažení