Během 19. a 20. století se v Evropě uskutečnila řada emigrantských vln. Mnohé z nich směřovaly výhradně do Spojených států, kde emigranti hledali lepší životní podmínky. Motivace pro odchod z jejich vlasti byla různá. Mnohé z nich k tomu přivedly sociální a hospodářské podmínky, některé pro změnu důvody politické. Zmíněné vlny se také dotkly českých zemí. Mnoho Čechů, Slováků a sudetských Němců se pokoušelo své štěstí hledat za oceánem. Stejně jako ostatní národy utvořili naši krajané v novém světě vlastní komunitu, která si uchovala spojení s původní vlastí. Konference se zaměří na problematiku českého vystěhovalectví do Spojených států a dalších krajin. Vedle tohoto tématu bude dán prostor také kontextu migračních vln a případům z jiných zemí.

Cílem konference bude komplexně nahlížet na problematiku migrace Evropanů z vlastního kontinentu s důrazem na české vystěhovalectví do Spojených států. Dalším cílem je postihnout toto téma z pohledu kulturní roviny, sociální problematiky a v neposlední řadě optikou osobností krajanských komunit.

Termín: 22. – 23. 5. 2023
Místo konání: přednáškový sál (3. patro) Náprstkova muzea, Betlémské náměstí 1, Praha 1
Konferenční poplatek: zdarma pro účastníky s příspěvkem, 500 Kč plné vstupné, 300 Kč snížené vstupné (pro studenty po předložení potvrzení o studiu)
Přihlášky bez příspěvku: pomocí formuláře níže


Program:

Změna programu vyhrazena

22. 5. 2023

10:00–10:15 | Úvodní slovo, Michal Stehlík

 

I. Pramenná základna

10:15–11:35

 • Ondřej Crhák, Možnosti studia krajanských fondů v archivu NpM
 • Michaela Tydlitátová, …když leží mezi krajany oceán a běh života se prudce valí: čechoamerický fenomén knihovny Náprstkova muzea
 • Pavla Hubáčková, Dům U Halánků jako místo, kde se setkával celý svět
 • Tomáš Kavka a Ondřej Štěpánek, Výzkumný projekt českých komunit na Ukrajině  
 • Jana Oppeltová, Fondy a sbírky Archivu Centra pro československá exilová studia při Katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

11:35–12:35 | Pauza na oběd

12:35–13:00 | Keynote lecture I.: bude upřesněno

 

II. Migrace z Evropy a po Evropě

13:00–14:00 | Obecné

 • Martin Boček, (Ne)soupeření lodních společností. Doprava vystěhovalců z habsburské monarchie do USA na přelomu 19. a 20. století
 • Iveta Coufalová, Zájem o protestantismus jako motivace k migraci
 • Marcela Hennlichová,Chercher la liberté: Třetí francouzská republika a problém emigrace

14:00–14:10 | Cofffe break

14:10–15:10 | Kultura a život

 • Veronika Červená, Kulturní styky v době normalizace 
 • Veronika Kupková, Hudebníci z českých zemí
 • Veronika Beranská a Zdeněk Uherek, Potřeby současných krajanů v zámoří i na Starém kontinentu ve vztahu k ČR – případ Velké Británie, Austrálie, Nového Zélandu, USA a Německa

15:10–15:20 | Coffee Break

 

III. Česká emigrace a krajané v USA

15:20–16:00 | Spolky

 • Jan Slavíček, Spolky krajanů v USA jako nástroj uchovávání či vytváření identity
 • Jitka Cirklová, Spolky dobrovolných hasičů v novém světě jako zdroj sociálního a dovednostního kapitálu v procesech integrace do života amerických měst

16:00–16:10 | Coffee break

16:10–17:30 | Osobnosti

 • Jan Šejbl, Naši nejen v Americe: Archibald Václav Novák a vystěhovalectví
 • Lukáš Perutka, Augustin Hajdušek: ideový svět českého „zločince a renegáta“ z Texasu
 • Jiří Kohoutek, Augustin Hajdušek
 • Lenka Křížová, Osobnost, dílo a význam Josefy Humpal-Zemanové

 

23. 5. 2023

10:00–11:00 | Tisk

 • Michal Šik, Bitva u Little Bighornu perspektivou čechoamerického periodického tisku
 • David Chroust, Časopis vytváří komunitu v USA a napříč moří: příklad Hospodáře v Omaze, 1891–1961
 • Václav Podlešák, Zapojení Čechoameričanů do prezidentské volby 1860 prostřednictvím krajanských periodik

11:00–11:10 | Coffee Break

11:10–12:30 | Obecné

 • Martin Nekola, Češi na západě USA
 • Jaroslav Kříž, Češi a chicagské světové výstavy 1893 a 1933
 • Marek Krejčí, Američtí krajané a československý Řád bílého lva (1922–1938)
 • Tereza Vinterová, Odchody protestantských duchovních do USA na přelomu 19. a 20. století

12:30–13:30 | Pauza na oběd

 

IV. Česká emigrace a krajané v jiných zemích

13:30–15:00 | Střední a jižní Amerika

 • Markéta Křížová, Zůstat Čechem v Mexiku. Rudolf Sudek mezi Starým a Novým světem
 • Ivo Barteček a Jiří Jiránek, Vystěhovalectví z českých zemí a Československa do Chile
 • Hana Šiková, Francisco Carlos Štěrba v Brazílii
 • Pavel Štěpánek, Čeští krajané-umělci ve Venezuele

15:00–15:10 | Coffee Break

15:10–16:30 | Evropa

 • Vojtěch Kessler a David Smrček, Ziegelböhme: nadnárodní identita vídeňských Čechů ve střední Evropě po roce 1918
 • Michaela Horná, Češi v Norsku
 • Jitka Močičková a Markéta Šantrůčková, Česká migrace do Banátu – uzavřená kapitola nebo příběh s mnoha neznámými?
 • Lenka Merglová Pánková, Český učitel a (ruský) archeolog Ladislav (Vladislav Vjačeslavovič) Škorpil

16:30–16:40 | Coffee break

16:40–18:00 | Austrálie a Oceánie, ostatní

 • Jiří Martínek, Češi u protinožců
 • Pavel Kreisinger, Češi a Slováci v Austrálii v letech druhé světové války (1939–1945)
 • Martin Nekola, Po stopách Čechů na Novém Zélandu
 • Václav Chalupný, Krajanský spolek Liga izraelsko-československého přátelství

 

Přihláška bez příspěvku na konferenci Co srdce pojí, moře nerozdvojí

Jméno a příjmení
E-mail
Instituce
Telefonní číslo
Mám zájem o účast na konferenci

Ke stažení