Etnografická podsbírka vypovídá o tradiční, převážně rustikální kultuře hmotné, duchovní a sociální, tj. o tradičním lidovém bydlení, zařízení domácnosti, hospodářství a řemeslech, o lidovém oděvu, umění, náboženství, rituálech, zvycích, obyčejích a folkloru v širokých historických i geografických srovnávacích souvislostech.

V posledních letech se kurátoři také zaměřují na stále důkladnější dokumentaci městského prostředí – především zvykoslovných a folklorních aktivit a každodennosti 20. a 21. století, včetně dokumentace etnograficky významných jevů unikátních a typických pro české země.

Lidový oděv a textil představují největší fond oddělení. Obsahuje přibližně 80 000 sbírkových předmětů. Zahrnuje krojové komplety, oděvní a interiérové součásti, speciální doklady lidových textilních – výšivek, krajek, tkanin, textilních tisků a koberců. Za výjimečné lze považovat zejména vyšívané textilie z Čech, které představují evropské unikáty. Cenné jsou i textilie určené k církevním a rodinným obřadům. K oděvům náleží i cenný soubor doplňků a lidových šperků.

Fond dokumentující bydlení a hospodářství představuje zejména soubor lidového nábytku vykazující 1 400 kusů.Za výjimečný lze považovat soubor malovaného nábytku – truhel, skříní, ale i kusy intarzované. Tradiční součástí sbírek je i soubor modelů obydlí, dokládající často již zaniklé typy domácí lidové architektury. Celek doplňuje oddíl lidových řemesel – nářadí, náčiní výrobků tradičních dílen. Samozřejmou součástí sbírek je i cenný soubor zemědělského nářadí.

S bydlením úzce souvisí další sbírkový fond – zařízení domácnosti. Zde je nejvýznamnější fond ledové keramiky, obnášející 20 000 kusů ze všech hlavních regionů a center výroby z českých zemí i některých oblastí Evropy. Speciální soubor tvoří lidové hračky. Mezi cenné soubory patří fond lidového umění. Řadí se sem kolekce lidových podmaleb na skle, dále soubor dřevořezeb, reliéfů a obrazů.

Národopisné sbírky přirozeně začleňují i rozsáhlý soubor z oblasti zvykosloví. Mezi nejčetnější patří soubor lidových betlémů o několikatisícových sestavách, které v celku představují jednu z největších sbírek svého druhu v Evropě. Druhý výrazný soubor představují lidové kraslice, sbírka o 4 000 kusech.

Z moderních etnografických témat je nejvýznamnější fond trampingu čítající přes 8000 kusů předmětů od období 1. republiky až do současnosti.