V rámci Roku české hudby 2024 proběhne k výstavě Antonín Dvořák: Můj život a dílo a k výročí 120 let od skladatelova úmrtí řada doprovodných akcí.

VÝSTAVY

Antonín Dvořák: Můj život a dílo
  13. 9. 2023 – 30. 9. 2024 | Muzeum Antonína Dvořáka

Výstava konaná při příležitosti zápisu Archivu Antonína Dvořáka do Mezinárodního registru Paměti světa UNESCO. Cílem výstavy je představit dvořákovskou sbírku v celé její šíři s ohledem na chronologii skladatelova života a povahu nominace UNESCO. Kromě rukopisů jsou vystaveny originály Dvořákových osobních předmětů a kopie dalších dokumentů ze sbírek Národního muzea – Muzea Antonína Dvořáka jako jsou fotografie, korespondence, notové tisky, osobní dokumenty apod.

V roce 2024 budou vždy po dobu jednoho měsíce unikátně vystaveny tyto rukopisy:

 • Svatá Ludmila, op. 71 (1. 2. – 29. 2. 2024)
 • Symfonie č. 8 G dur, op. 88 (1. 3. – 31. 3. 2024)
 • Klavírní trio č. 4 „Dumky“, op. 90 (2. 4. – 30. 4. 2024)
 • V přírodě, op. 91 (2. 5. – 2. 6. 2024)
 • Humoresky, op. 101 (4. 6. – 30. 6. 2024)
 • Biblické písně, op. 99 (2. 7. – 31. 7. 2024)
 • Vodník, op. 107 (1. 8. – 1. 9. 2024)
 • Armida, op. 115 (3. 9. – 30. 9. 2024)

• České primadony v MET
  22. 5. - 10. 9. 2024 | České centrum New York

Výstava je věnovaná českým operním pěvkyním vystupujícím v jednom z nejprestižnějších operních domů světa - Metropolitní opeře v New Yorku. Nabídne pohled do kariéry významných umělkyň prostřednictvím aktuálních rozhovorů, dobových fotografií, originálních kostýmů a dalších materiálů.
Výstava vzniká ve spolupráci s Českým centrem v New Yorku a Metropolitní operou.


AKCE

• Cyklus přednášek Rukopis pod drobnohledem
  Vždy od 17:00 hod. Muzeu Antonína Dvořáka

V rámci přednáškového cyklu budou detailně představeny aktuálně vystavené rukopisy.


• Komentované prohlídky výstavou Antonín Dvořák: Můj život a dílo s představením vystaveného rukopisu.
  Vždy ve čtvrtek od 16:00 hod. v Muzeu Antonína Dvořáka


• Koncerty z cyklu Dvořák v souvislostech

Program:

 • Barbora Števanka Kadlíčková: úvodní slovo k vystavenému rukopisu Klavírního tria op. 90 č. 4 „Dumky“
 • Antonín Dvořák (1841–1904): Klavírní trio op. 90 „Dumky“
 • Petr Iljič Čajkovskij (1840–1893): Dumka c moll op. 59 pro sólový klavír
 • Gabriel Fauré (1845–1924): Klavírní kvartet č. 1 c moll, op. 15

 

 • Klavírní kvarteto Josefa Suka
  podzim 2024 (termín v jednání) |
  Muzeum Antonína Dvořáka
  Koncert „Dvořák a jeho následovníci“
  Dramaturgie koncertu je složena z vrcholného Dvořákova díla, Klavírního kvintetu č. 2, který je jednou z jeho nejznámějších skladeb. Zazní spolu se skladbami tehdejší moderny, tedy představiteli poslední éry romantismu – Gustavem Mahlerem a Richardem Straussem.

Program:

 • Gustav Mahler (1860–1911): Klavírní kvartet a moll (jednovětý)
 • Richard Strauss (1864–1949): Klavírní kvartet c moll, op.13 TrV 137
 • Antonín Dvořák (1841–1904): Klavírní kvintet č.2 A dur, op. 81 B 155

• 73. Dvořákova Nelahozeves
  8. 9. 2024 | Nelahozeves

V rámci festivalu proběhne tradiční pietní akt, koncert na nádvoří zámku a v Rodném domě Antonína Dvořáka. Ve spolupráci s Lobkowicz Collections, obcí Nelahozeves a Společností Antonína Dvořáka.