Historicky či umělecky cenné předměty shromážděné ve fondu historické sbírky představují významný pramen k poznání hmotné kultury a událostí, osob a míst významných pro dějiny českých zemí, a jsou důležité pro poznání hospodářského, politického, sociálního a kulturního života na tomto území ve sledovaném období (9. století–1918, s přesahy). Sbírkový zájem se soustřeďuje na předměty spojené s dějinami obyvatel na území dnešních Čech, Moravy a Slezska, okrajově však sleduje i ostatní teritoria, jež měla k českým dějinám v uvedeném období nějaký vztah.

Díky historickým okolnostem svého vzniku a různorodým akvizičním možnostem patří sbírky oddělení starších českých dějin povahou shromážděných předmětům k nejpočetnějším (téměř 200 000) a nejrozmanitějším v celém Národním muzeu. Její jednotlivé soubory se od sebe liší svým rozsahem, významem, ale i stupněm odborného zpracování a využívání.

Historickou sbírku tvoří několik sbírkových fondů: sbírka historickoarcheologická, sbírka soch a fragmentů architektury z kamene, sbírka sádrových modelů a odlitků, sbírka zbraní a zbroje, soubor bohoslužebných předmětů, kolekce lékárenských předmětů, sbírka porcelánu, sbírka skla, soubor předmětů z obecných kovů, sbírka zvonů, soubor předmětů z drahých kovů, sbírka šperků, polodrahokamů a drahokamů, sbírky medailí a vyznamenání, sbírka odznaků, sbírka hraček a her, soubor předmětů ze dřeva, kolekce dřevořezeb, sbírka textilu, kolekce obrazů a miniatur, sbírka grafiky, sbírka historického nábytku, předměty ze vzácnějších přírodních, kolekce voskových předmětů, sbírka drobných náboženských obrázků, sbírka map a plánů, sbírka kreseb, sbírka fotografií a skleněných desek, soubor pohlednic, kolekce prací a tisků na papíře, sbírka tiskařských štočků a desek, sbírka psacích potřeb, kolekce pečetidel a pečetí, soubor šicích potřeb, sbírka hodin, astronomických a měřických přístrojů, sbírka řemeslných nástrojů a pomůcek, kolekce příborů, sbírka kuřáckých potřeb, soubor pouzder a obalů a sbírka osobních památek významných osobností.