Sbírka savců

Sbírka savců zahrnuje rozsáhlé sběry z celého světa. Ve sbírkovém fondu, tvořeném více než 30 000…

Sbírka ryb

Jedná se o sbírku rybovitých obratlovců, která v současnosti obsahuje kolem 26 000 evidovaných…

Sbírka ptáků

Sbírky kožek, koster, vajec, hnízd, anatomických a dermoplastických preparátů ptáků.

Pracovníci oddělení

Kurátor sbírky obojživelníků a plazů
E-mail: jiri_moravec@nm.cz Tel.: 224 497 863
Zástupce vedoucího oddělení
E-mail: petr_dolejs@nm.cz Tel.: 224 497 865
Zástupce vedoucího oddělení
E-mail: petr_benda@nm.cz Tel.: 224 497 263
Výzkumný a vývojový pracovník
E-mail: jiri_mlikovsky@nm.cz Tel.: 224 497 868
Výzkumný a vývojový pracovník
E-mail: jaroslav_hlavac@nm.cz Tel.: 224 497 241
Výzkumný a vývojový pracovník
E-mail: vaclav_gvozdik@nm.cz Tel.: 281 029 170