Původ entomologické podsbírky Národního muzea nicméně sahá daleko do minulosti. Některé exempláře pocházejí již z první poloviny devatenáctého století a nejstarší sbírkový exemplář, otakárek Ornithoptera priamus z Indonésie pochází údajně z roku 1787 (viz foto níže). Cenný materiál pro sbírky Národního muzea byl získán i spoluprací s našimi krajany v zahraničí. V Národním muzeu jsou uchovávány entomologické sběry některých známých českých cestovatelů, např. Jana Viléma Helfera z Barmy nebo Emila Holuba z jižní Afriky.

Některé entomologické sbírky Národního muzea jsou systematicky budovány jednak z odkazů a nákupů sbírek soukromých sběratelů, jednak vlastním terénním sběrem pracovníků Národního muzea, který se neomezuje jen na území našeho státu. Zahraniční sběrná činnost byla tradičně zaměřena hlavně na oblast Balkánského poloostrova, ale v poválečných letech uspořádalo entomologické oddělení i několik rozsáhlejších expedic do Turecka v roce 1947 a do Íránu v letech 1970, 1973 a 1977. Díky těmto expedicím má dnes Národní muzeum patrně největší sbírku íránského hmyzu na světě.

V současné době uchovává entomologické oddělení Národního muzea nejrozsáhlejší sbírky hmyzu na území České republiky, které čítají téměř pět milionů exemplářů z celého světa. Vzhledem k tradičnímu zájmu sběratelů převažují především brouci a motýli, ale v posledních desetiletích je věnována zvýšená pozornost i rozšiřování sbírek ostatních řádů hmyzu. Protože dlouhodobým působením světla barvy hmyzu blednou a postižené exempláře se tak znehodnocují, je převážná část sbírek trvale uložena v depozitářích a vystavuje se jen příležitostně při krátkodobých výstavách.Tyto sbírky slouží především jako srovnávací a dokladový materiál pro vědecké studium hmyzu, na němž se vedle muzejních odborníků podílejí i externí specialisté a vysokoškolští studenti. Každoročně za tímto účelem navštěvuje entomologické oddělení kolem 250 tuzemských i zahraničních badatelů.

Související sbírky

Mohlo by vás zajímat