Digitalizované výstavy

Projděte si výstavy, jako byste byli přímo v budově. Abychom mohli garantovat funkčnost, doporučujeme pouštět prohlídky primárně na stolním počítači, nebo notebooku.

Hranice je jen slovo

Hranice je jen slovo

Muzeum české loutky a cirkusu
Prohlédněte si unikátní předměty a fotografie připomínající protestní pikniky, které se konaly pod hlavičkou Soboty pro sousedství podél celé české hranice v květnu a červnu 2020. / Sehen Sie einzigartige Objekte und Fotografien an, die an die Protestpicknicks erinnern, die im Mai und Juni 2020 unter dem Motto „Samstage für die Nachbarschaft“ entlang der gesamten tschechischen Grenze stattfanden.
Cesta kolem světa za 80 dní

Cesta kolem světa za 80 dní

Náprstkovo muzeum
Výstava Cesta kolem světa za 80 dní se vrací k dílu francouzského spisovatele Julese Vernea (1828–1905). Jules Verne je dobře znám v českém kulturním prostředí již od 19. století a jeho knihy jsou oblíbené a vydávané dodnes. Jeho hlavním motivem je bláznivá sázka anglického gentlemana, vymyšlená jakoby mimochodem při debatě nad novinami v londýnském klubu.
Poklady numismatických sbírek

Poklady numismatických sbírek

Historická budova
Odbornou, ale i laickou veřejnost bezesporu zaujme Chaurova sbírka, která představuje největší existující kolekci bohemikálních mincí a medailí od 10. do 19. století. Další část je věnována numismatickým unikátům od antiky po 20. století ilustrující mimořádnou kvalitu sbírek Národního muzea.
Nikdy se nevzdáme!

Nikdy se nevzdáme!

Historická budova
Výstavní projekt Nikdy se nevzdáme!, který připravilo Národní muzeum společně s Vojenským historickým ústavem Praha, připomíná 80. výročí operace Anthropoid a další významné události roku 1942. Provází realitou Protektorátu Čechy a Morava i událostmi a osudy spjatými s 38 dny druhého stanného práva v období mezi 27. květnem a 3. červencem roku 1942.
Zneužitá muzea

Zneužitá muzea

Nová budova
Výstava prostřednictvím Sbírky Muzea dělnického hnutí poukazuje na dějinnou roli a možné způsoby využití zachovalých předmětů z ideologicky tvořených kolekcí v dnešní době. Výstava v Nové budově Národního muzea představuje dobové předměty ze sbírek stranických muzeí, která vznikala ve druhé polovině 20. století v Československu a sovětských satelitech.
Tváře války

Tváře války

Náprstkovo muzeum
Výstava Tváře války vysvětluje, jak obyvatelé různých částí světa svou účast ve válečných aktivitách legitimizovali náboženskou ideologií a jak si prostřednictvím boje a krveprolévání ujasňovali svůj vztah k bohům i k ostatním lidem, jak vůdci a panovníci budovali svou pozici skrze archetyp válečníka.
100 let moderní magie

100 let moderní magie

Muzeum české loutky a cirkusu
Výstava 100 let moderní magie připomíná jedno století od vzniku prvního kouzelnického spolku na našem území – Magického klubu Prahy. Poukazuje i na zájem o sdružování se těch, kteří provozovali zábavné kouzelnictví ve spolcích, klubech a různých organizacích. Za půjčení předmětů děkujeme Pavlu Langerovi.
Knižní vazby = ? Ateliér Krupka

Knižní vazby = ? Ateliér Krupka

Historická budova
Současná česká bibliofilská produkce a umělecká knižní vazba z tvorby manželů Lubomíra a Miroslavy Krupkových. Unikátnost jejich tvorby spočívá v kompletním precizním zpracování knihy, od výroby autorských, ručně čerpaných papírů, ruční sazby textu a tisku až po opatření knižního bloku uměleckou knižní vazbou.
Hudební zvěřinec

Hudební zvěřinec

České muzeum hudby
Skladatelé a hudebníci si již dávno všimli libozvučných hlasů ptáků, řevu šelem nebo tajuplných signálů hmyzu. Zvířata tak autory přímo inspirovala k napsání mnoha krásných skladeb. Zvíře se stává předmětem hudebního ztvárnění jako konkrétní bytost nebo jako nositel určitých vlastností.
Czech Press Photo 2022

Czech Press Photo 2022

Historická budova
V letošním ročníku bylo vypsáno osm fotografických kategorií. Soutěžilo 234 fotografek a fotografů, kteří zaslali přes šest tisíc snímků. Příspěvky byly přihlašovány elektronicky v průběhu celého měsíce září.
Lidová víra

Lidová víra

Národopisné muzeum
Poznejte pestrý duchovní svět venkovského člověka 18. a 19. století ve výstavě Národopisného muzea. Odhalíme vám zlomek z rozsáhlé etnografické sbírky ukrývající artefakty spojené s náboženským životem komunity, ale také předměty související s každodenními činnostmi a osobní zbožností.
Volejbalové století

Volejbalové století

Nová budova
Seznamte se s bohatou historií československého a současností českého volejbalu ve výstavě Národního muzea a Českého volejbalového svazu. Uvidíte nejen bohaté historické sbírky Oddělení dějin tělovýchovy a sportu, ale také současné volejbalové trendy, kterými přispěl Český volejbalový svaz.
Chleba s máslem

Chleba s máslem

Národopisné muzeum
Jak chutnal chleba, čerstvě vytažený z pece, s křupavou kůrkou požehnanou křížkem? Jak chutnal po dvou nedělích, lámaný do mléka nebo bryndy? A kdo si poprvé na krajíc chleba namazal voňavé máslo? Ve výstavě Národopisného muzea vám přiblížíme, jak se chleba a máslo v minulosti vyráběly.
Moderní knižní obálky z muzejní knihovny

Moderní knižní obálky z muzejní knihovny

Historická budova
Prohlédněte si výběr českých knižních obálek 20. století z fondů Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea. Výstava ukazuje výtvarnou proměnu obálek napříč jedním stoletím – uvidíte ukázky z období přelomu 19. a 20. století, z doby mezi světovými válkami, ukázky z produkce státních nakladatelství 50. až 80. let i z produkce soukromých nakladatelů z konce 20. století.