Předměty sbírky jsou členěny do následujících sbírkových fondů:

  • Sbírkový fond Hmotná kultura každodenního života

Tento soubor předmětů je nejrozsáhlejším sbírkovým fondem oddělení a zahrnuje množství předmětů a dokumentů zachycujících každodenní život našich předků v různých oblastech jejich života. Zachycuje tak odívání, obchod, reklamu. Privátní i veřejné projevy života lidské společnosti. Včetně dokumentace politického, kulturního a hospodářského života.

  • Sbírkový fond Volynští Češi

Obsahuje fotoarchiv, sbírku archivních dokumentů, kroniky, ukázky vybavení domácnosti, volyňského hospodářství, školství a kultury.

  • Sbírkový fond Podkarpatská Rus

Obsahuje předměty z období 1. Československé republiky vážící se k dějinám tehdejší Podkarpatské Rusi.

  • Sbírkový fond Drobné tisky

Obsahuje drobné tisky, vyhlášky, vstupenky, osobní doklady atd.

  • Sbírkový fond Plakáty

Obsahuje dobové plakáty – agitační, kulturní a politické.

  • Sbírkový fond Fotoarchiv

Obsahuje obrazové dokumenty k dějinám 20. století.

  • Sbírkový fond Noviny a časopisy

Obsahuje dobová periodika (jednotlivé výtisky novin a časopisů, převážně pro výstavní využití).

  • Sbírkový fond Plastiky, obrazy

Obsahuje plastiky a obrazy z českých a československých dějin 20. století. Cílem sbírkového fondu je dokumentovat politickou ideu československé státnosti jak meziválečné doby tak z období po roce 1948. To jak žánrovými tak portrétními artefakty.

  • Sbírkový fond Dějiny českého skautingu

Obsahuje předměty a dokumenty k dějinám českého skautingu od jeho založení v roce 1912 až do dnešních dnů.

Mohlo by vás zajímat

Burianová Miroslava, PhDr.

Kurátorka sbírky novodobé módy a sbírky domácnost
E-mail: mira.burianova@nm.cz
Telefon: 224 497 112
Telefon: 721 108 015

Gelnarová Jitka, PhDr., Ph.D.

Kurátorka sbírkových fondů transparentů, praporů a dokumentace veřejného prostoru, voleb, roku 1968, odznaků a medailí
E-mail: jitka.gelnarova@nm.cz
Telefon: 224 497 396

Kavka Tomáš, Mgr., Ph.D.

Vedoucí oddělení, hlavní kurátor sbírky novodobých českých dějin, sbírka bust a soch, mapy
E-mail: tomas.kavka@nm.cz
Telefon: 224 497 153

Štěpánek Ondřej, Mgr.

Kurátor sbírky drobných tisků, nábytku, militarií, Volyňští Čechové a Podkarpatská Rus
E-mail: ondrej.stepanek@nm.cz
Telefon: 224 497 113

Táborský Ondřej, Mgr., Ph.D.

Zástupce vedoucího oddělení, kurátor sbírky hračky, elektro, cedule a vývěsní štíty, obchod, plakáty
E-mail: ondrej.taborsky@nm.cz
Telefon: 224 497 281

Vogelová Pavlína, Mgr.

Kurátorka sbírky fotografie a filmu
E-mail: pavlina.vogelova@nm.cz
Telefon: 224 497 179