Předměty sbírky jsou členěny do následujících sbírkových fondů:

 • Sbírkový fond Hmotná kultura každodenního života

Tento soubor předmětů je nejrozsáhlejším sbírkovým fondem oddělení a zahrnuje množství předmětů a dokumentů zachycujících každodenní život našich předků v různých oblastech jejich života. Zachycuje tak odívání, obchod, reklamu. Privátní i veřejné projevy života lidské společnosti. Včetně dokumentace politického, kulturního a hospodářského života.

 • Sbírkový fond Volynští Češi

Obsahuje fotoarchiv, sbírku archivních dokumentů, kroniky, ukázky vybavení domácnosti, volyňského hospodářství, školství a kultury.

 • Sbírkový fond Podkarpatská Rus

Obsahuje předměty z období 1. Československé republiky vážící se k dějinám tehdejší Podkarpatské Rusi.

 • Sbírkový fond Drobné tisky

Obsahuje drobné tisky, vyhlášky, vstupenky, osobní doklady atd.

 • Sbírkový fond Plakáty

Obsahuje dobové plakáty – agitační, kulturní a politické.

 • Sbírkový fond Fotoarchiv

Obsahuje obrazové dokumenty k dějinám 20. století.

 • Sbírkový fond Noviny a časopisy

Obsahuje dobová periodika (jednotlivé výtisky novin a časopisů, převážně pro výstavní využití).

 • Sbírkový fond Plastiky, obrazy

Obsahuje plastiky a obrazy z českých a československých dějin 20. století. Cílem sbírkového fondu je dokumentovat politickou ideu československé státnosti jak meziválečné doby tak z období po roce 1948. To jak žánrovými tak portrétními artefakty.

 • Sbírkový fond Dějiny českého skautingu

Obsahuje předměty a dokumenty k dějinám českého skautingu od jeho založení v roce 1912 až do dnešních dnů.

Sbírka novodobých českých dějin má 4 kurátory:

 • PhDr. Miroslava Burianová
 • PhDr. Jitka Gelnarová, Ph.D.
 • Mgr. Ondřej Štěpánek
 • Mgr. Ondřej Táborský, Ph.D.


Hlavním kurátorem sbírky je vedoucí oddělení novodobých českých dějin.