Drátenické odpoledne

Národopisné muzeum Národního muzea
Zveme vás do Národopisného muzea na odpoledne věnované drátenickému řemeslu.

Svět Keltů

Nová budova Národního muzea
Sedm poutavých přednášek vás seznámí s vybranými kapitolami ze života obyvatel žijících…

Keltové a antický svět

Nová budova Národního muzea
Cyklus přednášek antické vzdělanosti pořádaný Oddělením pravěku a antického starověku a Společností…

Dráteníci a drátenictví

Národopisné muzeum Národního muzea
Výstava Dráteníci a drátenictví vám představí drátenické řemeslo od jeho skromných počátků na…

Folklorní taneční

Národopisné muzeum Národního muzea
Přihlašte se na lekce tanců s Národopisným muzeem – sezóna 2018/2019  

Expozice české loutky a cirkusu

Dlouhodobá expozice Muzeum české loutky a cirkusu – Prachatice
Expozice odhalující svět loutkového divadla, cirkusu a kouzel v půvabném renesančním…

České zvonařství

Dlouhodobá expozice Zámek Vrchotovy Janovice
Historie zvonařského řemesla na území Čech a Moravy  

Česká lidová kultura

Dlouhodobá expozice Národopisné muzeum Národního muzea
Národopisná expozice Národního muzea  

Laboratoř moci

Dlouhodobá expozice Národní památník na Vítkově
Expozice v podzemních prostorách Národního památníku na Vítkově  

Století trampingu

Národopisné muzeum Národního muzea
Výstava vyprávějící o dějinách a současnosti trampského hnutí i o tom, jak ovlivnilo podobu české…

Divadelní sbírka

Divadelní sbírka svojí rozmanitostí dokumentuje historii divadelního umění z nejrůznějších hledisek.…

Numismatická sbírka

Numismatická sbírka představuje nejrozsáhlejší sbírkový soubor vztahující se ke vzniku a vývoji…

Historická sbírka

Historická sbírka zahrnuje rozmanité historicky cenné předměty, které mohou sloužit jako hmotné,…

Archeologická sbírka

Archeologická sbírka systematicky dokumentuje život a vývoj společnosti pravěkých a raně…

Archiv Národního muzea

Archiv NM spravuje bezmála 1000 archivních fondů a sbírek. Jedná se o historické a osobní fondy,…

Fotoarchiv ODTVS

Fotoarchiv uchovává tematické fotografie od 19. století až do současnosti. Nejzajímavější sbírkové…

Etnografická sbírka

Etnografická podsbírka vypovídá o tradiční i moderní lidové kultuře českých zemí a Evropy.