Baroko v Bavorsku a v Čechách. Katalog česko-bavorské zemské výstavy

Baroko v Bavorsku a v Čechách. Katalog česko-bavorské zemské výstavy

Barokní památky shromážděné na výstavě a popsané v katalogu společně vyprávějí příběh o velké kulturní epoše, která se nedala spoutat ani zemskými hranicemi, ani mocenskými konflikty. Baroko nepředstavovalo jen výtvarný či architektonický sloh, ale celkový životní styl, který po traumatech třicetileté války přetvořil střední Evropu na křižovatku duchovních proudů a uměleckých idejí. Čechy a Bavorsko se staly kolem roku 1700 velkým staveništěm a uměleckou dílnou. Nové, dynamické a tvarově bohaté umění zformovalo svět našeho domova, neboť střední Evropa zůstává i přes propast čtvrtiny tisíciletí barokní krajinou.

Autor / Autoři Jana Kunešová, Vít Vlnas (edd.)
ISBN 978-80-7036-798-8
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2023
Místo vydání Praha
Forma Katalog
Počet stránek 416

MOMENTÁLNĚ VYPRODÁNO

860
860 Kč bez DPH