Panteon a jeho proměny Akce

Panteon a jeho proměny

Střední škola Historická budova Národního muzea
Lektorovaný program k Panteonu Národního muzea pro 1.–4. ročník SŠ
Objevujeme Panteon Akce

Objevujeme Panteon

2. stupeň ZŠ Historická budova Národního muzea
Lektorovaný program k Panteonu Národního muzea pro 2. stupeň ZŠ
Poznáváme Panteon Akce

Poznáváme Panteon

1. stupeň ZŠ Historická budova Národního muzea
Lektorovaný program k Panteonu Národního muzea pro 4.–5. třídu ZŠ
Hrajeme si v Panteonu Akce

Hrajeme si v Panteonu

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ Historická budova Národního muzea
Lektorovaný program k Panteonu Národního muzea pro MŠ a 1.–3. třídu ZŠ
V hrobce egyptské princezny Akce

V hrobce egyptské princezny

2. stupeň ZŠ Historická budova Národního muzea
Lektorovaný program pro 2. stupeň ZŠ k výstavě Sluneční králové
Z Abúsíru na onen svět Akce

Z Abúsíru na onen svět

Střední škola Historická budova Národního muzea
Lektorovaný program pro SŠ k výstavě Sluneční králové
Příroda na březích Nilu Akce

Příroda na březích Nilu

Mateřská škola Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Lektorovaný vždělávací program pro žáky MŠ
Koloběh života na březích Nilu Akce

Koloběh života na březích Nilu

1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Lektorovaný vzdělávací program pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ
Věčný život nilského údolí Akce

Věčný život nilského údolí

Střední škola Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Lektorovaný vzdělávací program pro žáky středních škol
ReporTvář Julia Fučíka Akce

ReporTvář Julia Fučíka

2. stupeň ZŠ,Střední škola Národní památník na Vítkově
Kdo byl Julius Fučík? A byl to skutečně hrdina?
Máme rádi zvířata Akce

Máme rádi zvířata

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ České muzeum hudby
Lektorovaný program k výstavě Hudební zvěřinec pro MŠ a 1. třídu ZŠ
Hudební zvěřinec Akce

Hudební zvěřinec

1. stupeň ZŠ České muzeum hudby
Lektorovaný program k výstavě Hudební zvěřinec pro 2.–5. třídu ZŠ
Hudební cesta časem Akce

Hudební cesta časem

1. stupeň ZŠ České muzeum hudby
Hudebně-pohybová dílna pro žáky 1. stupně ZŠ
Pod souhvězdím Jižního kříže Akce

Pod souhvězdím Jižního kříže

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Lektorované programy pro školy k expozici Kultury Austrálie a Oceánie
Kulturní rozmanitost Austrálie a Oceánie Akce

Kulturní rozmanitost Austrálie a Oceánie

1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ,Střední škola Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Lektorovaný programy pro školy k expozici Kultury Austrálie a Oceánie
Český lev se probouzí Akce

Český lev se probouzí

1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ Národní památník na Vítkově
Proč slavíme 28. října státní svátek? Kdo je to legionář a proč byl postaven Národní památník na…
Tajemství muzea Akce

Tajemství muzea

1. stupeň ZŠ Národopisné muzeum Národního muzea
Žáci se interaktivní a zábavnou formou seznamují s rolí a významem muzea ve společnosti a na základě…
Příběh Památníku Akce

Příběh Památníku

2. stupeň ZŠ Národní památník na Vítkově
V rámci interaktivní prohlídky žáci odhalí, proč byl Památník vybudován, jak se jeho význam v…
S loutkou v muzeu Akce

S loutkou v muzeu

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ Muzeum české loutky a cirkusu
Naše nejmenší návštěvníky loutkovým královstvím a cirkusovým šapitó provedou místní loutky.
Bedřich Smetana a klavír Akce

Bedřich Smetana a klavír

1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ,Střední škola Muzeum Bedřicha Smetany
Program je zaměřený na klavírní skladby tohoto autora, kombinuje prohlídku expozice a aktivní…
50. léta v Československu Akce

50. léta v Československu

2. stupeň ZŠ,Střední škola Národní památník na Vítkově
Program zaměřený na období počátků totality a upevnění komunistické moci v Československu využívá…
Rusalka Akce

Rusalka

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ Muzeum Antonína Dvořáka
Dílna kombinuje inter­aktivní prohlídku Muzea Antonína Dvořáka a samotný workshop s hudebními,…
Život našich praprapra… babiček a dědů Akce

Život našich praprapra… babiček a dědů

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ Národopisné muzeum Národního muzea
Program žáky přenese zpět v čase a ocitnou se na české vesnici v 19. století. Uvidí, jak lidé žili a…
Od Mnichova po Ležáky Akce

Od Mnichova po Ležáky

2. stupeň ZŠ,Střední škola Národní památník na Vítkově
Byla mnichovská dohoda zradou, nebo záchranou míru? Byl atentát na zastupujícího říšského protektora…
Od pražského jara po sametovou revoluci Akce

Od pražského jara po sametovou revoluci

2. stupeň ZŠ,Střední škola Národní památník na Vítkově
Jaké události předcházely pádu komunismu v Československu? Co se skrývá pod pojmy normalizace,…
Pražské jaro, okupace a Jan Palach Akce

Pražské jaro, okupace a Jan Palach

2. stupeň ZŠ,Střední škola Národní památník na Vítkově
Demokratizační změny, svoboda slova, Dva tisíce slov, důvěra v politiku A. Dubčeka. To vše bylo…
O maminkách a madonách Akce

O maminkách a madonách

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ Národopisné muzeum Národního muzea
Program děti seznámí s tím, jak na vesnici probíhala tradiční svatba v kostele a jaké…
Posloucháme a kreslíme Vltavu Akce

Posloucháme a kreslíme Vltavu

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ,Střední škola Muzeum Bedřicha Smetany
Děti se nejdříve seznámí se životem a tvorbou Bedřicha Smetany a poté si názornou a tvůrčí formou…
Cestou uměleckých slohů Akce

Cestou uměleckých slohů

2. stupeň ZŠ Lapidárium Národního muzea
Lomený oblouk, tympanon, bazilika…? Přijďte si prohlédnout dané architektonické prvky do Lapidária…
Dožínky a posvícení Akce

Dožínky a posvícení

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ Národopisné muzeum Národního muzea
Jaké lidové zvyky se pojí s koncem léta a začátkem podzimu? Jak se symbolicky uzavíralo období…
Půjdem spolu do Betléma… Akce

Půjdem spolu do Betléma…

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ Národopisné muzeum Národního muzea
Jak vypadaly Vánoce našich praprababiček a jak se na ně připravovaly? Povídání o Vánocích a adventu,…
Ztracený masopust Akce

Ztracený masopust

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ Národopisné muzeum Národního muzea
Kdy se slaví masopust? Co jsou masopustní průvody, proč se pochovávala basa a jak vypadají…
Velikonoční příběh Akce

Velikonoční příběh

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ Národopisné muzeum Národního muzea
Víte, proč se vynáší Morana, co znamená koledování a honit Jidáše? Přijďte si s námi povídat o…
Cesta kolem světa Akce

Cesta kolem světa

Mateřská škola,1. stupeň ZŠ České muzeum hudby
Pojďte se s námi podívat, jak tráví svůj volný čas děti na jiných kontinentech, naučíme se některé…
Příběh Benešovy vily Akce

Příběh Benešovy vily

1. stupeň ZŠ Vila Hany a Edvarda Benešových
Lektorovaný vzdělávací program pro žáky 3–5. třídy ZŠ
Gotika na vlastní kůži Akce

Gotika na vlastní kůži

1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ,Střední škola České muzeum hudby
Polyestetický projekt, kdy bude představena gotická architektura  jako sloh plný ohromení ze…
Baroko na vlastní kůži Akce

Baroko na vlastní kůži

1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ,Střední škola České muzeum hudby
Zážitkový polyestetický projekt, kdy se ponoříme do období baroka.
Příběh svatého Václava Akce

Příběh svatého Václava

1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ Muzeum české loutky a cirkusu
Víte, kdo to byl svatý Václav? Jaký byl život v jeho době, jaký byl, jak žil a zemřel? A proč byl…
Odívání v Číně Akce

Odívání v Číně

Střední škola Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Přednášky a workshopy představí historii a současnost odívání v Číně, typy jednotlivých oděvů a…
Muzikoterapie Akce

Muzikoterapie

2. stupeň ZŠ,Střední škola České muzeum hudby
Hudba jako prostředek k vnitřnímu vyladění a zvládání napětí. Pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ
Muzikoterapie pro SŠ Akce

Muzikoterapie pro SŠ

2. stupeň ZŠ,Střední škola České muzeum hudby
Seznámení s možnostmi celostní muzikoterapie
Polyestetické programy pro SŠ Akce

Polyestetické programy pro SŠ

2. stupeň ZŠ,Střední škola České muzeum hudby
Představují komplexně vybrané téma, v centru zájmu je prožitek, reflexe pocitového vnímání a…
Buď přeci humanista! Akce

Buď přeci humanista!

1. stupeň ZŠ,2. stupeň ZŠ,Střední škola České muzeum hudby
Přijďte se na chvíli stát vzdělaným humanistou a užít si sloh a dobu Renesance!

Národní muzeum nabízí vzdělávací programy pro děti mateřských, žáky základních a středních škol a další zájmové skupiny. Návštěvníci se seznamují s činností muzea a jeho sbírkami hravou a zábavnou formou za využití metod hands on, objektového učení, zážitkové pedagogiky, dramatické, hudební a pohybové výchovy. Naším cílem je navázat a prohlubovat dlouhodobou spolupráci se školami a vytvářet podnětné prostřední pro celoživotní učení a smysluplné trávení volného času. Hranice muzea se nám daří překračovat díky rozmanitným vzdělávacím projektům propojujícím principy muzejní edukace a školního vzdělávání. Koncepce doprovodných programů vychází z RVP a klade důraz na průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí. Muzeum je tak příjemným prostorem umožňujícím poznávání přírodního a kulturního dědictví celého světa.

 

Obecné informace poskytuje:
vzdelavani@nm.cz
Tel.: 224 497 443

Informace k jednotlivým budovám NM:

Historická a Nová budova Národního muzea
Mgr. Magdalena Bližňáková
vzdelavani@nm.cz
Tel.: 224 497 443
 
České muzeum hudby
Tereza Trojanová
cmh@nm.cz
Tel: 224 497 738
 
Muzeum Antonína Dvořáka
Mgr. Ivana Círová Hacmacová
ivana.cirova@nm.cz
Tel: 224 923 363
 
Muzeum Bedřicha Smetany
Alena Reichová
alena.reichova@nm.cz
Tel: 222 221 325
 
Muzeum české loutky a cirkusu
Mgr. MgA. Hana Patrasová
hana.patrasova@nm.cz
388 385 715
 
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Bc. Žbánková Tereza, DiS.
tereza.zbankova@nm.cz
Tel.: 224 497 511
 
Národní památník na Vítkově
Mgr. Kateřina Musílková
edukacehm@nm.cz
Tel: 224 497 327
 
Národopisné muzeum Národního muzea
Mgr. Kateřina Musílková
edukacehm@nm.cz
Tel: 224 497 327
 
Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra
Mgr. Kateřina Musílková
edukacehm@nm.cz
Tel: 224 497 327
 
Zámek Vrchotovy Janovice
Mgr. Ludmila Fiedlerová
vrchotovy.janovice@nm.cz
Tel: 317 835 181