Fotografická pozůstalost cestovatele Bedřicha Machulky. Katalog negativů

Fotografická pozůstalost cestovatele Bedřicha Machulky. Katalog negativů

Šestý svazek řady Editio Monographica Musei Nationalis Pragae. V Národním muzeu, v etnografickém oddělení Náprstkova muzea, je uložena fotografická pozůstalost cestovatele Bedřicha Machulky (1875–1954). Machulka s přítelem Richardem Štorchem (1877–1927) odjel koncem roku 1898 do severní Afriky, do Lybie, kde začala jeho kariéra cestovatele, organizátora loveckých safari, obchodníka s přírodninami a znalce africké přírody. Kromě sběru přírodnin se oba společníci věnovali fotografování a fotografická činnost provázela Machulku po celou dobu pobytu v Africe. Celou fotografickou produkci, jejíž podstatu tvoří původní negativy, Machulka odkázal Náprstkovu muzeu. Část věnoval do muzea osobně, část předala po jeho smrti neteř Marie Opavská. V pozůstalosti jsou nejen negativy a z nich vyrobené diapozitivy, jejichž byl autorem, ale také negativy a diapozitivy, které mu zůstaly po smrti přítele Štorcha. Jejich autorem je kromě Richarda Štorcha v několika případech jejich společný přítel Jiří Wachtel. Celkem fond obnáší 3163 negativů. Geograficky jsou negativy lokalizovány do oblastí, kde Machulka působil, tedy: Libye, Madagaskar, Súdán, Egypt, Uganda, Belgické Kongo, Tanganika (dnes Tanzánie), Keňa. Časově zahrnují dobu od roku 1899 do roku 1935, kdy Machulka svou činnost na africkém kontinentě ukončil. Práce shrnuje základní údaje ze života Bedřicha Machulky, zabývá se jeho pobytem v jednotlivých oblastech Afriky a hodnotí jeho fotografickou činnost. Katalog obsahuje utříděné a popsané negativy z Machulkovy pozůstalosti. Součástí publikace je CD-ROM.

Autor / Autoři Jiřina Todorovová
ISBN 978-80-7036-236-5
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2009
Místo vydání Praha
Forma monografie / CD-ROM
Počet stránek 128
Skladem 10 kusů
293
293 Kč bez DPH
ks