První dámy – móda a styl / First Ladies – Fashion & Style

První dámy – móda a styl / First Ladies – Fashion & Style

I když není první dáma oficiální funkce, ale jen role odvozená od autority prezidenta, spoluutváří jeho image a estetická stránka je tak nedílnou součástí její role. Manželky našich prezidentů byly velmi různorodé osobnosti, a to se odráželo i v jejich stylu, jejich vztahu k módě i reprezentaci. Kniha představuje dochované oděvy a doplňky našich prvních dam od Hany Benešové, která je považována za vzorovou první dámu nejen svým bezchybným elegantním stylem, až po Evu Pavlovou, jejíž fuchsiový komplet se stal ikonickým symbolem inaugurace Petra Pavla 8. března 2023. Prostor je věnován i historickým kořenům role první dámy v souvislostech s evropskými kulturně-politickými institucemi, jako jsou etiketa, diplomatický protokol, oděvní kódy a fenomén módy i konkrétní móda dané doby.

Although the first lady is not an official function, but only a role derived from the authority of the president, she co-shapes his image and the aesthetic side is thus an integral part of her role. The wives of our presidents were very diverse personalities, and this was also reflected in their style, their relationship to fashion and representation. The book presents the preserved clothes and accessories of our first ladies, from Hana Benešová, who is considered a model first lady not only for her impeccable elegant style, to Eva Pavlová, whose fuchsia ensemble became an iconic symbol of the inauguration of Petr Pavel on March 8, 2023. The space is also dedicated to the historical roots of the role of the first lady in the context of European cultural-political institutions, such as etiquette, diplomatic protocol, dress codes and the phenomenon of fashion as well as the specific fashion of the given time.

 

Autor / Author Miroslava Burianová
ISBN 978-80-7036-778-0
Vydavatel / Publisher Národní muzeum
Rok vydání / Year 2023
Místo vydání / Place of publication Praha
Počet stránek / Number of pages 156
Skladem
399
399 Kč bez DPH
ks