Mezi kulturami. Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching

Mezi kulturami. Oděvní výšivka v pozdním období dynastie Čching

Mandžuové ovládali čínské území od poloviny 17. století do začátku 20. století. Založili multietnickou a multikulturní dynastii Čching, v níž však tvořili jen malé procento populace mezi etnickými Číňany. Mandžuové byli potomky různých etnik. Během vpádu na čínské území začali utvářet vlastní společenskou a kulturní identitu včetně vlastního oděvu, který se lišil od tradičního čínského odívání. Tato práce se zabývá mandžuským a čínským oděvem a jeho výzdobnými prvky jako projevem etnicity a společenské role v multietnické společnosti. Zaměřuje se na oděv v devatenáctém století, na konci dynastie Čching. Úvodní část je věnována teoretickým otázkám společenské funkce oděvu. Dále následuje shrnutí sekundárních pramenů k dějinám dynastie Čching a historii odívání v Číně. Kapitola je věnována sbírce čínského oděvu v Náprstkově muzeu. Zde je též pojednána otázka autenticity historických textilií. Druhá část je již věnována mandžuskému a čínskému oděvu. Popisuje vývoj a rozdíly mezi oděvem Mandžuů a etnických Číňané. Třetí část je věnována výšivce a její symbolice. Mandžuské i čínské oděvy byly hojně vyšívané. Mandžuský oděv vycházel z mandžuských tradic, avšak vyšívané dekory byly čínského původu. Třetí část obsahuje obrazový materiál ze sbírek Náprstkova muzea.

Autor / Autoři Helena Heroldová
ISBN 978-80-7036-452-9
Vydavatel Národní muzeum
Rok vydání 2015
Místo vydání Praha
Forma kniha
Počet stránek 160
Skladem
90
81,82 Kč bez DPH
ks