Pražská příroda je jedinečná a to nejen co se rozmanitosti druhů a biotopů týče. Domov zde nachází jak běžné tak i ohrožené druhy rostlin a živočichů. Věděli jste, že na území hlavního města se nachází více než 90 zvláště chráněných území?
 
Pokud vás zajímá, jaké druhy můžete ve městě potkat, jak žijí nebo co způsobuje jejich ohrožení, pak si nenechte ujít komentované exkurze po pražské přírodě, kterými vás provedou odborní pracovníci Přírodovědeckého muzea. Exkurze jsou připraveny na různá témata, v průběhu celého roku. Těšit se tak můžete na zajímavé druhy hmyzu a bezobratlých, ptačí obyvatele Prahy, pestrou floru, tajuplné lišejníky a v neposlední řadě, v České republice hojně oblíbené, houby.
 
Exkurze jsou součástí City Nature Challenge 2019: Praha
 
Termíny exkurzí:
 • 25. 5. – Ze života hmyzu (přírodní rezervace Prokopské údolí)
  Komentovaná entomologická procházka Prokopským údolím Vám představí unikátní přírodu uvnitř Prahy, kde můžete narazit na spousty druhů hmyzu – skupiny zvířat, která byla schopna obsadit téměř všechny stanoviště světa. Ukážeme si nejen hmyz, ale i jiné bezobratlé z typických teplých stepních biotopů tamního údolí či z okolních luk a lesů. Zalovíme také ve vodě a zkusíme najít vodní hmyz a jiné drobné živočichy.


   
 • červenec – Za lišejníky
  přírodní rezervace Divoká Šárka
 • srpen – Noční svícení – entomologická exkurze
  přírodní rezervace Prokopské údolí


Program exkurze je zdarma.
Vzhledem k omezené kapacitě je potřeba se na exkurzi předem přihlásit (pm@nm.cz)

Tel. číslo pro případné dotazy: 224 497 982

Program bude průběžně doplňován.

Doporučený minimální věk dětského účastníka je 10 let.
Upozorňujeme zájemce, že vzhledem k náročnosti terénu není vhodné se exkurzí účastnit s kočárky.

Již proběhlo:
 • 8. 5. 2019 – Za botanickým tajemstvím Nákladového nádraží Žižkov
 • 18. 5. 2019 – Rostlinnou říší (přírodní rezervace Prokopské údolí)
 

FOTOGRAFIE