BARRANDE, Joachim

Narodil se ve Francii, v Praze však prožil přes padesát let života. Stal se zakladatelem výzkumu zkamenělin živočichů v usazeninách prvohorních moří ve středních a západních Čechách.

Jeho dílo nemá rozsahem na světě obdoby a stalo se příkladem metodiky terénní a laboratorní paleontologické práce. Dodnes přímo i nepřímo ovlivňuje geologické vědy ve světovém měřítku, zvláště paleozoologii. Barrandovi se dostalo velkého uznání již za jeho života.

14. července 1884 byla na počest tohoto významného badatele umístěna na Barrandově skále pamětní deska s jeho jménem.


BOLZANO, Bernard

Pražský katolický kněz Bernard Bolzano, vědec, jehož převratné učení a rozsáhlé dílo zasahuje do oblasti logiky, matematiky, fyziky, náboženské filozofie, sociální filozofie a estetiky, je jednou z největších postav české historie.Tento vychovatel a lidumil, což obojí se u něho krylo s představou kněze, vyplnil značný kus českých duchovních dějin v 19. století. Jako matematik a logik vzbuzuje pozornost 20. století a stává se jedním z velikých zjevů v říši ducha.

Ediční řada Bolzanova díla, vydávaná od r. 1969 ve Stuttgartu (Bernard-Bolzano-Gesamtausgabe), má dnes již přes padesát vydaných knižních svazků a dalších asi padesát jich má ještě vyjít. Na tomto monumentálním díle spolupracuje mezinárodní tým včetně vědců z Čech.

Bolzano se stal „objevem 20. století” a jako dosud přehlíženého a nedoceněného geniálního matematika a logika ho nyní studují vědci v mnohých vyspělých zemích na celém světě. Překlady z jeho prací vycházejí mj. v USA, v Izraeli i v Japonsku.


DVOŘÁK, Antonín

hudebník – skladatel, dirigent, pedagog

Antonín Dvořák byl geniální český skladatel, jehož jméno je známé celému světu. Obohatil svět nesmírnou krásou své hudby. Jeho vzestup z chudoby až na vrchol slávy je trvalou inspirací z hlediska víry v sílu nadání a cílevědomé práce. Jeho přístup k ostatním lidem může být i dnes vzorem pro spolužití ve společnosti tvořené různými národy, etniky a kulturami.


HOLUB, Emil

Dr. Emil Holub se zasloužil o to, že se civilizované země seznámily nejen s přírodními krásami Afriky, ale také s životem domorodců. Díky němu se Evropa zbavila mnoha mýtu a pověr o „Černoších“.

V Jižní a centrální Africe strávil tento cestovatel dohromady asi jedenáct let, z toho sedm let během prvního pobytu a necelé čtyři roky během druhého pobytu.

Holubovo dílo si dodnes uchovalo nejen svou dokumentační a zpravodajskou hodnotu. Některé z jeho exponátů jsou dnes již jedinými existujícími svého druhu! Jako první začal upozorňovat na nebezpečí přílišného „vnášení civilizace“ do domorodých kultur.


NÁPRSTEK, Vojta

Po deseti letech politické emigrace v USA využil svých zkušeností k povznesení pokroku Prahy v mnoha sférách. Ve vzdělání viděl lék na duchovní i materiální zaostalost, a proto nejprve zpřístupnil veřejnosti svoji knihovnu a v r. 1874 i soukromé průmyslové muzeum.

Jeho snahou bylo povznést Prahu z provinční zaostalosti a alespoň vybaveností, městským mobiliářem a osvíceným vedením ji dostat na úroveň evropských velkoměst, jako byla především Paříž, Londýn a Vídeň.

Aktivně se zapojil do činnosti českých vlastenců, byl poslancem na českém sněmu a sám napomáhal mnoha politickým i společenským akcím (založení českých novin, příprava Zemské jubilejní výstavy, Národopisné výstavy českoslovanské aj.).


PALACKÝ, František

František Palacký patří dodnes mezi nejznámější a nejvýznamnější české historiky, byl i jednou z nepřednějších postav českého politického života 19. století. Jeho rozsáhlé „Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě“ představují jednu z nejvýznamnějších a dodnes nejznámějších českých historických prací.

Význam Františka Palackého sahal i za hranice Čech, zejména v politické oblasti. Jako politik se projevil především v revolučním roce 1848, ale i později v souvislosti s uspořádáním rakouské, resp. rakousko-uherské monarchie a tedy i s nejpodstatnějšími otázkami středoevropské politiky.

Byl označován jako „Otec národa“, jeho pohřeb se stal akcí celonárodního významu.


STERNBERG, Kašpar Maria

Kašpar M. Sternberg patří mezi nejvýznamnější postavy české přírodovědy 19. století. Na mezinárodním vědeckém poli se zasloužil o rozvoj paleobotaniky v Čechách. Svými revolučními myšlenkami a novými poznatky předběhl svou dobu.

Je zakladatelem Národního muzea, spoluzakladatelem Matice české. Je významným mecenášem v dějinách naší země, finančně podporoval české obrozence i vědecké příznivce.


ŠAFÁRIK, Pavol Jozef

Pavol Jozef Šafárik v dobe národného obrodenia kliesnil cestu novým názorom na vedu, literatúru a kultúru. Svojím celoživotným dielom položil základy slavistiky a jeho práce sa stali základom bádania pre nasledujúce generácie.

Zaslúžil sa o vybudovanie unikátneho archívu pamiatok a písomností z dejín slovanskej kultúry.