Žáci odhalí, proč byl Památník vybudován, jak se jeho význam v různých dobách měnil, a dokážou zasadit příběh této stavby do širšího kontextu československých dějin. Žáci mají možnost prohlédnout si současně expozici věnující se dějinám 20. století v Československu, Křižovatky české a československé státnosti, a vystoupat na vyhlídku nabízející netradiční pohled na Prahu a přilehlé čtvrtě Žižkov a Karlín.

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ

Délka: 100–120 min

Objednávky: edukacehm@nm.cz


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
120 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma