Edukační program představuje prostřednictvím multimédií poslední měsíce 2. světové války. Studenti budou mít možnost vyslechnout autentické vyprávění účastnice Pražského povstání, zhlédnou rekonstrukci boje o Český rozhlas a díky dobovým fotografiím se přenesou na pražské barikády.  

Cílová skupina: 8. a 9. třída ZŠ a SŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

Klíčová slova: povstání, boje za samostatnost, osvobození Československa, 2. světová válka

Výstupy žák: Student chápe souvislosti a okolnosti, které vedly k osvobození Československa. Dokáže stručně nastínit postup osvobození Československa a obtíže, které jej provázely. Dokáže popsat průběh Pražského povstání a rozezná místa, která hrála v posledních dnech války klíčovou roli.


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma