Druhý život husitství

Druhý život husitství

Autor: Ondřej Táborský

ISBN 978-80-7036-484-0

Jen nemálo míst v České republice mělo takový vliv na utváření historického vědomí jako Národní památník na Vítkově. Z mnoha dějinných obrazů, které jsou s tímto nejednoznačným monumentem spojeny, je asi husitství tím nejvýznamnějším. Národní muzeum se proto rozhodlo seznámit návštěvníky právě v těchto historických prostorách s reflexí husitství v moderních dějinách.

Prostřednictvím výstavy „Druhý život husitství“ budou představeny vznik a rozšíření husitské tradice do populární kultury i symbolického arzenálu národního hnutí v kontextu formování moderního českého národa v 19. století. V tomto období se stalo vytváření sdílených dějinných představ pojítkem nově se rodící veřejnosti.

Podle husitských hrdinů byly pojmenovávány ulice a čtvrti, byly jim odhalovány pomníky a zdobeny budovy. Dějinné zvraty 20. století posléze přinesly další proměny i kontinuity ve významu, interpretaci a užití husitské tématiky. Z ideologie národní se stala rovněž ideologie státní. Zároveň ale budila husitská látka bouřlivé diskuse uvnitř samotné české společnosti. Dějiny tohoto mýtu jsou tudíž i dějinami vztahu českého národa k vlastní minulosti a jejím interpretacím. Výstava „Druhý život husitství“ proto přiblíží návštěvníkům jednotlivé proměny obrazů husitství a jejich význam pro identitu české společnosti.

Skladem
29
26,36 Kč bez DPH
ks