Program se zabývá vznikem Československa a státními symboly. Probíhá v expozici a Slavnostní síni. Žáci mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 4.–6. třída ZŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Klíčová slova: vznik ČSR, státní symboly, TGM, legionáři

Výstupy žák: zná státní symboly ČR a rozumí jejich významu; zná historické pozadí státních svátků a významných dnů


Cílová skupina
1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ

Počet žáků
max. 25

Cena
900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma