Program je zaměřený na příčiny a průběh sametové revoluce v roce 1989 i dění bezprostředně následující. Žáci využívají sbírkových předmětů. Program probíhá v expozici a žáci mají k dispozici pracovní listy. Po ukončení programu si skupina může prohlédnout celý objekt Národního památníku na Vítkově včetně vyhlídky (v ceně vstupenky).

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ

Objednávky: edukacehm@nm.cz

Vzdělávací obor: Dějepis, Výchova k občanství, Člověk a jeho svět

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

Klíčová slova: normalizace, disent, Charta 77, sametová revoluce, vznik ČR

Výstupy žák: prostřednictvím sbírkových předmětů NM se žák seznamuje s událostmi spojenými s pádem komunistického režimu v Československu a promýšlí jejich příčiny, souvislosti a důsledky


Cílová skupina
2. stupeň ZŠ, Střední škola

Délka
90 minut

Počet žáků
max. 25

Cena
ZŠ 900 Kč/třída, SŠ 40 Kč/žák + 900 Kč/třída, 3 osoby pedagogického doprovodu zdarma